fullskärmsbild

KB förny­ar sin orga­ni­sa­tion

KB:s samlingar är en del av kulturarvet och forskningens infrastruktur. Nu förnyar vi vår organisation, för att möta den digitala utvecklingen och stärka vår samverkan med omvärlden. I samband med det söker vi chefer som vill bidra i förändringen.

En entré sedd från insidan av byggnaden, med vita skulpturer på vardera sida. Två personer passerar genom dörren och intill den står ytterligare två och pratar.

KB:s samlingar spänner över många olika format och innehållstyper. Här finns allt från äldre tryck och handskrifter till ljud, rörlig bild och webbpublicerat material. En viktig del i KB:s arbete är att ständigt utvecklas i takt med att medielandskapet förändras. Allt fler användare behöver distanstillgång till samlingarna och inom datadriven forskning används materialet i storskaliga analyser.

Vi främjar även samverkan och har en nationell överblick av det svenska biblioteksväsendet. I flera av våra uppdrag samarbetar vi med bibliotek och andra aktörer i hela landet. Som hela Sveriges nationalbibliotek vill samverka ännu mer aktivt med bibliotekssektorn, forskarvärlden och övriga intressenter.

Fokus på användaren

För att möta den digitala transformationens utmaningar och möjligheter genomför KB ett stort förnyelsearbete. Arbetet sker med utgångspunkt i användarnas behov och KB:s uppdrag.

– I vår nya organisation stärker vi samverkan med biblioteksvärlden och forskningsvärlden. Det är en förutsättning för att KB:s verksamhet ska vara relevant. Vi lämnar även uppdelningen i fysiska och digitala samlingar och utgår från användarnas behov i dag och i framtiden. Genom ökad digitalisering vill vi underlätta för användare över hela landet att ta del av nationalbibliotekets tjänster, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Ny organisationsstruktur

Inriktningen är en ny organisationsstruktur, tydligare styrning och ledning samt en kultur som bygger på ansvar, öppenhet, tillit och lärande. KB:s organisation består av följande delar från och med 1 januari 2021 (vissa enhetsnamn är preliminära).

Klicka på bilden för att förstora den.

 • Avdelningen för insamling och metadata
  Enheten för insamling 1, Enheten för insamling 2, Enheten för insamling 3, Enheten för insamling 4, Enheten för metadata
 • Avdelningen för bevarande och digitalisering
  Enheten för bevarande 1, Enheten för bevarande 2, Enheten för digitalisering, Enheten för retroaktiv uppordning
 • Avdelningen för bibliotekssamverkan och forskningsstöd
  Enheten för bibliotekssamverkan, Enheten för forskningssamverkan, Enheten för förmedling, Enheten för tillgängliggörande
 • Avdelningen för informationssystem
  Enheten för infrastruktur och drift, Enheten för systemutveckling och design 1, Enheten för systemutveckling och design 2
 • Avdelningen för planerings- och utvecklingsstöd
  Enheten för kommunikation, Enheten för planering och analys, Enheten för projekt och utredning
 • Avdelningen för verksamhetsstöd
  Enheten för ekonomi och upphandling, Enheten för fastigheter och internservice, Enheten för HR, Enheten för säkerhet

Är du vår nya enhets- eller avdelningschef?

Just nu söker vi chefer till enheterna Bibliotekssamverkan, Planering och analys samt Projekt och utredning. Dessutom söker vi en It-chef/ avdelningschef till Informationssystem.

Läs mer och ansök här!