fullskärmsbild

Ministerbesök på KB

Riksbibliotekarie Karin Grönvall tog på onsdagen emot Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Två skrattande kvinnor pratar med varandra i ett bibliotek.

Matilda Ernkrans och Karin Grönvall på Kungliga biblioteket. Foto: KB/Anna Guldager

Vid besöket diskuterades en rad viktiga frågor, bland annat arbetet med öppen tillgång, Swepub och den nya plattformen för öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. Ett annat område som lyftes var hur KB arbetar med datadriven forskning. Det sker framför allt vid KB-labb, där forskare kan utföra storskaliga analyser av KB:s samlingar.

Ministern fick även en rundvandring i lokalerna och ett digitalt besök i KB:s verksamhet för digitalisering av audiovisuellt material.

Mer information

KB:s uppdrag för öppen tillgång

Swepub

Gemensam plattform för öppna vetenskapliga tidskrifter

KB-labb