fullskärmsbild

Höstbudgeten: Positiva besked för biblioteken

I dag kom höstbudgeten och med den en rad positiva besked för biblioteken.

En kvinna i grå kavaj och glasögon lutar sig mot ett trappräcke.

Foto: Jann Lipka

– Vi välkomnar regeringens besked att arbetet med Digiteket bör fortsätta. Digiteket är en del av satsningen Digitalt först som syftar till att stärka den digitala kompetensen hos allmänheten genom ett kompetenslyft hos bibliotekspersonalen. Samarbetet mellan KB, regionala biblioteksverksamheterna och folkbiblioteken har varit framgångsrikt och genererat ett stort engagemang över hela landet, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Andra viktiga delar i budgeten är de satsningar på det läsfrämjande arbetet som föreslås i enlighet med Läsdelegationens förslag och fortsättningen på Stärkta bibliotek.

– Mycket positivt är också satsningarna på utveckling och drift av nationella resursbibliotek och vårt arbete med nationella digitala bibliotekstjänster för att stötta läsfrämjande och medieförsörjning på de nationella minoritetsspråken och för personer med annat modersmål än svenska, säger Karin Grönvall.

När det gäller arbetet med öppen vetenskap skriver regeringen i budgeten att ”de resultat som har redovisats av Kungl. biblioteket och Vetenskapsrådet (..) visar på behovet av att lärosäten och forskningsfinansiärer tar fortsatt gemensamt ansvar för att verka för att den nationella målbilden för öppen tillgång uppfylls.”

– Förra våren överlämnade KB förslaget till en nationell biblioteksstrategi till regeringen. Vi ser redan hur flera förslag förverkligas och hur utredningar pågår. I dag kom ytterligare viktiga besked och kulturministern har aviserat att regeringen under året återkommer med hur de tar helheten vidare. Bit för bit byggs nu en nationell biblioteksstrategi, avslutar Karin Grönvall.