fullskärmsbild

Digitala Bokmäs­san 2020

Bokmässan, 24–27 september, blir i år ett digitalt evenemang. KB är medarrangör av Forskartorget och deltar även i flera andra programpunkter.

Stort myller av människor i en mässlokal. Skylt med texten "Forskartorget".

En vanlig syn på Bokmässan i Göteborg. I år sker hela evenemanget digitalt.

Utöver KB:s program finns givetvis många andra intressanta seminarier med koppling till biblioteksbranschen.

Bokmässans webbplatslänk till annan webbplats hittar du programtablån och alla sändningar. För att titta på direktsändningarna krävs ingen inloggning. Vill du däremot titta i efterhand behöver du skapa en användarprofil på sidan.

Här kan du läsa om några av de punkter som KB deltar i.

Att värna det demokratiska samtalet

Tid: Torsdag 24 september, 14.00–14.30
Delta: Länk till samtaletlänk till annan webbplats

Vårt demokratiska samtal är under ständig förändring. Medie- och informationskunnighet är viktigare än någonsin. Det offentliga samtalet utvecklas, avvecklas och justeras hela tiden. Att leva i en demokrati med yttrande- och åsiktsfrihet är fantastiskt – men utmanande. Vem tar ansvar för att vi har ett schysst demokratiskt samtal i vår digitala samtid?

Medverkande

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågorna
Carl Heath, utredare Kommittén för det demokratiska samtalet
Karin Grönvall, riksbibliotekarie, KB
Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket.
Programledare: Matilda Westerman, kommunikatör och författare

Blir vi dummare av att lyssna?

Tid: Fredag 25 september, 09.45–10.15
Delta: Länk till samtaletlänk till annan webbplats

Vad händer med oss människor – och med samhället i stort – om lyssning skulle ersätta läsning? Tar vi till oss information på samma sätt oavsett källa och vad spelar formatet för roll? Vid det här seminariet diskuterar vi hur litteraturen och sakframställningen förändras när vi övergår från skriven till talad text. Kan lyssningen ersätta det lästa ordet, eller komplettera det?

Medverkande

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, KB
Patrik Hadenius, språkvetare och förlagschef, Norstedts
Jussi Karlgren, professor i språkteknologi och forskare, Spotify
Love Börjeson, föreståndare KB-labb, KB
Programledare: Ewa Thorslund, vd, Tidningsutgivarna

Algoritmmedvetenhet i mötet mellan generationer

Tid: Fredag 25 september, 11.45–12.00
Delta: Länk till samtaletlänk till annan webbplats

Hur påverkar förståelsen av algoritmer användningen av internet? Vilka skillnader finns mellan ungdomar och vuxna? Vid intervjuer i hemmen har unga och vuxna diskuterat sin internetanvändning och algoritmer. Vilka förväntningar finns på bibliotekspersonal och vilken roll har biblioteken för MIK – medie- och informationskunnighet? Forskningen har genomförts inom KB:s projekt Digitalt först med användaren i fokus.

Medverkande

Lisa Olsson Dahlquist, Lunds universitet, lektor och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap

Folkbiblioteken och den digitala kompetensen

Tid: Fredag 25 september, 12.25–12.40
Delta: Länk till samtaletlänk till annan webbplats

Det pågår ett nationellt digitalt kompetenslyft för folkbibliotekspersonal. I den treåriga satsningen Digitalt först med användaren i fokus undersöker ett forskarteam om det nationella uppdraget att stärka allmänhetens digitala kompetens matchar folkbibliotekens lokala behov och lokal efterfrågan. Och vilket stöd ger de regionala biblioteksverksamheterna som nod för kompetens och utveckling?

Medverkande

Malin Ögland, universitetsadjunkt, Högskolan i Borås
Karen Nowé Hedvall, lektor, Högskolan i Borås