fullskärmsbild

Coronaviruset – ändrade öppettider och rutiner

KB har endast öppet för bokade besök för användare som behöver tillgång till våra samlingar. Syftet är att begränsa smittspridningen.

Kungliga bibliotekets gula byggnad i parken Humlegården.

Öppettider och förbokning

Vi har öppet för bokade besök måndag–fredag 9.00–16.00. Du behöver boka ditt besök senast 16.00 vardagen innan du vill komma till KB.

Varje bokning görs i dialog med en bibliotekarie för att klargöra syfte och vilken samling det rör sig om. I vissa fall kan ditt ärende behöva ännu mer framförhållning. Om du endast ska lämna tillbaka böcker behöver du inte boka tid.

Din bokning är personlig, du kan alltså inte skicka ett ombud eller inkludera andra personer i ditt besök.

Stanna hemma vid minsta symptom som snuva, ont i halsen, hosta eller feber.

Bokning och beställning av material

Hör av dig till info@kb.se, eller ring 010-709 30 30. Notera att det inte går att beställa fram material i KB:s söktjänst Regina.

Bokskåp

För dig som har bokskåp i forskarläsesalen gäller andra rutiner. Kontakta oss för mer information.

Digitaliserat material

I flera av våra söktjänster finns källor som är helt öppna och som du kommer åt var som helst utan lånekort. Här hittar du information om KB:s digitala tjänster.

Allmänna handlingar

KB har öppet för utlämning av allmänna handlingar 9.30–11.30. KB:s registratur nås på kungl.biblioteket@kb.se.

Kontakta gärna registraturen i förväg för bästa hjälp, telefonnummer 010-709 30 43.