fullskärmsbild

Avtalet om digitala dagstidningar förlängs

Tjänsten Svenska dagstidningar går att komma åt hemifrån i ytterligare en månad. Det tillfälliga avtalet mellan KB och upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access förlängs till och med 31 maj.

En bunt med dagstidningar med ett snöre runt sig, sedda från sidan.

Avtalet förlängs därefter automatiskt en månad i taget om ingen av parterna aktivt säger upp det minst två veckor innan nästa månadsskifte.

Bakgrund

Sedan den 8 april har tjänsten Svenska dagstidningar varit tillgänglig för alla. Av upphovsrättsliga skäl är vanligtvis bara det allra äldsta materialet fritt att ta del av hemifrån. Den som vill läsa dagstidningar utkomna senare än 1904 har behövt besöka ett bibliotek som har anslutit sig till tjänsten.

Under den rådande smittspridningen, som gör att många har svårt att ta sig till ett bibliotek, har ett tillfälligt avtal slutits för att öppna upp tjänsten.

Läs mer om det tillfälliga avtalet.

Fakta: Svenska dagstidningar

Svenska dagstidningar innehåller drygt 27 miljoner digitaliserade sidor, från 1600-talet fram till början av 2020. I tjänsten finns hela utgivningen av Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet. Dessutom finns ytterligare cirka 900 tidningstitlar som i olika grad har digitaliserats av KB.

Besök tjänsten Svenska dagstidningar Länk till annan webbplats.