fullskärmsbild

Klimatberättelser och operasångerskor

Förra året registrerades 13 058 nya böcker på KB, vilket är en minskning med 4 procent från år 2018. Det framgår av rapporten Nationalbibliografin i siffror, som även redovisar hur diskussionen om klimatförändringar syns i bokutgivningen.

Bild i gula och röda färger. Ett ordmoln med olika begrepp kopplade till klimatet, bland annat "hållbarhet" och "växthusgaser". I förgrunden står en tonåring med huvjacka.

Varje år på Världsbokdagen 23 april presenterar KB hur många tryckta böcker som registrerats på nationalbiblioteket under föregående år. Med hjälp av statistiken går det att få en uppfattning om trender i svensk utgivning.

– Den fysiska utgivningen fortsätter att minska något, precis som under 2018. Däremot är det en tydlig trend att skönlitteraturen ökar och har gjort det sedan 2011, säger Ylva Sommerland, bibliotekarie på KB och ansvarig för rapporten.

KB redovisar även siffror för fysiska ljudböcker, som förra året ökade kraftigt i antal. Under 2019 registrerades 569 fysiska ljudböcker, jämfört med 391 stycken år 2018 – en ökning med 46 procent. Dessutom laddades under förra året 650 digitala ljudböcker upp som e-plikt* till KB.

Tema: Klimatberättelser 2010–2019

Aktuella diskussioner och trender ger avtryck i bokutgivningen, och berättelser som startat i exempelvis sociala medier landar ofta i tryckta böcker. Årets rapport undersöker därför hur vår tids diskussioner om klimatförändringar avspeglar sig i bokutgivningen 2010–2019.

Eftersom klimatet i högsta grad är en global fråga undersöktes även de utländska böcker med svensk anknytning som KB samlar in. De visar vilka klimatberättelser som översätts till andra språk och vad som skrivs om Sverige på området.

– I skönlitteraturen är det framför allt dystopiskildringar eller thrillers med miljötema som dominerar. Bland översättningarna har aktivisten Greta Thunbergs namn inte helt oväntat en framträdande plats. Men även familjen Ernman-Thunbergs bok Scener ur hjärtat som har översatts till flera språk, säger Ylva Sommerland.

En intressant detalj är att den ovan nämnda familjen också har lämnat spår i de ämnesord som tillskrivs berättelser om klimatet. Där hittar vi nämligen ”operasångerskor”, som givetvis är en direkt följd av att boken även tar upp sångerskan Malena Ernman, mamma till Greta Thunberg.

Läs hela rapporten!

Här kan du ta del av hela rapporten som sammanfattar förra årets utgivning. Den innehåller, förutom detaljerade siffror, även diagram och visualiseringar av statistiken.

Om du vill veta mer om arbetet med den svenska nationalbibliografin finns mer information och rapporter från de senaste åren här. I tidigare rapporter gör KB bland annat närstudier av livsberättelser, egenutgivningen, översättningstrender, poesiutgivning och böcker om hälsa.

* Enligt den så kallade e-pliktslagen ska vissa utgivare leverera elektroniskt publicerat material, till exempel ljudböcker, till KB. Läs mer om webbpublicerat material.