fullskärmsbild

Nya avdelnings­chefer på KB

Anja Dahlstedt och Linda Lindström tillträder under maj/juni som avdelningschefer på KB. De kommer att ansvara för KB:s avdelningar för fysiska samlingar respektive digitala samlingar.

Fotografi av två kvinnor.

Anja Dahlstedt och Linda Lindström. Foto: Tobias Fischer/Marie Ols

– Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera två avdelningschefer som är väl förankrade i biblioteksvärlden och har gedigen ledarskapserfarenhet. KB är inne i en utvecklingsprocess med en nyligen beslutad verksamhetsplan med fokus på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. I det arbetet kommer de två avdelningschefernas erfarenheter från utvecklings- och förändringsarbete att vara mycket betydelsefullt, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Anja Dahlstedt tillträder den 1 juni som chef för KB:s avdelning för fysiska samlingar. Hon är i dag kultur- och fritidsdirektör i Botkyrka kommun och innan dess var hon verksamhetschef för Botkyrka kommuns bibliotek. Fram till årsmötet i maj är Anja Dahlstedt även förste vice ordförande i Svensk biblioteksförening.

Linda Lindström tillträder den 4 maj som chef för KB:s avdelning för digitala samlingar. Hon är i dag avdelningschef på Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket, avdelningen infrastruktur för vetenskaplig kommunikation. Innan dess har Linda Lindström även arbetat på Chalmers bibliotek.

Eva-Lis Green, nuvarande chef vid KB:s avdelning för digitala samlingar och även tillförordnad avdelningschef för fysiska samlingar, kommer under våren att gå över i en ny roll som senior rådgivare till riksbibliotekarien. Eva-Lis Green kommer att leda arbetet med en ny organisation samt bland annat ansvara för arbetet med att ta fram nytt systemstöd för digitalisering.

Mer information

Karin Grönvall, riksbibliotekarie, 070-007 36 00
​Anja Dahlstedt, 070-886 16 69
​Linda Lindström, 070-568 68 29