fullskärmsbild

​Bokutgivningen 2018: Färre böcker – men poesi och livsberättelser ökar

Under 2018 registrerades 13 557 nya böcker på KB. Det är 11 procent färre än föregående år. Däremot ökar utgivningen av svensk skönlitteratur och så kallade livsberättelser. Det konstaterar KB i rapporten Nationalbibliografin i siffror, som i år även tittar närmare på självhjälpsböcker.

Ett ordmoln mot rosa bakgrund. Bland annat står det: personlig utveckling, självförverkligande, självkänsla, stresshantering, meditation och mental träning.

Vanliga ämnesord för självhjälpsböcker, som KB tittar närmare på i statistiken över 2018 års bokutgivning.

Varje år summerar KB hur många nyutkomna böcker som har registrerats på biblioteket. Eftersom nästan allt som ges ut i Sverige kommer till KB ger det en unik överblick av landets bokutgivning. Siffran för 2018 var 13 557 böcker, vilket alltså är 11 procent färre än under 2017.

– Från 2011 har antalet nyregistrerade böcker legat mellan 14 000 och 15 000. Siffran för år 2018 avviker eftersom totalsumman är under 14 000. Men det rör sig ändå inte om någon tydlig nedåtgående trend, säger Ylva Sommerland, ansvarig för KB:s rapport Nationalbibliografin i siffror.

Skönlitteratur och livsberättelser ökar

Utgivningen av skönlitteratur har ökat under senare år. Under 2018 ökade antalet skönlitterära böcker för vuxna, med svenska som originalspråk. Framför allt är det poesin som tar ett steg framåt. Däremot minskade antalet översatta romaner.

Det är även fortsatt populärt att ge ut biografier och självbiografiska romaner. Så kallade livsberättelser har stått för en tiondel av utgivningen de senaste åren. Förra året ökade andelen till 12 procent.

Personlig utveckling – från kamp till acceptans

Hälsa, medicin och psykologi är starka ämnen i utgivningen av facklitteratur. Personlig utveckling tar extra stor plats och därför presenterar KB i år statistik för fenomenet självhjälpsböcker. Fokus ligger på hur hälsotrender speglats i utgivningen under de senaste 30 åren.

Utgivningen av självhjälpsböcker ökade fram till slutet av 2000-talet, men vände sedan något neråt, berättar Ylva Sommerland:

– Det kan bero på att ämnet kommuniceras på andra sätt än genom tryckta böcker. Till exempel är det troligt att bloggar, poddar och sociala medier till viss del har övertagit den rollen. Men böckerna tar fortfarande stor plats i utgivningen.

Statistiken visar även hur böckernas inriktning har förändrats. Under 1980- och 90-talen är ord som kämpa, vinn, våga, motstånd och frihet vanliga i titlarna. Från 2010 och framåt går det att ana en viss kritik mot genren: Istället för att uppmana till positivt tänkande och kämpande anspelar titlarna på en acceptans för livets svårigheter.

Första statistiken på ljudböcker

I årets rapport finns för första gången statistik över ljudböcker. Den gäller dock bara ljudböcker i fysisk form och inte de digitala som publiceras i strömningstjänsterna.

– Under året registrerades 391 nya ljudböcker på KB. Skönlitteraturen är central och står för 88 procent av det totala antalet, säger Ylva Sommerland.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Ylva Sommerland, ansvarig för rapporten Nationalbibliografin i siffror
Ylva.Sommerland@kb.se
070-007 32 90