Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Böcker­na i borgen – ny bok om Rogge­­bib­li­o­te­ket

I Strängnäs höjer sig Roggeborgen med Roggebiblioteket över Mälaren. Nu presenteras bibliotekets långa historia i en ny antologi som utkommer med anledning av att det gått 50 år sedan Roggebiblioteket blev en del av KB.

Roggeborgen i Strängnäs

Roggeborgen i Strängnäs, vars samlingar KB införlivade 1968. Foto: Emil Stenback/KB

Byggnaden, som går under namnet Roggeborgen, uppfördes först som biskopsresidens i slutet av 1400-talet. Sedan dess har borgen fyllt många syften; mest förknippad är den kanske med Strängnäs gymnasium och läroverk som brukade byggnaden i över tre hundra år.

När skolan flyttade från Roggeborgen blev den äldre boksamlingen, Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek, kvar på domkyrkoberget. Samlingen införlivades 1968 med Kungliga biblioteket och fick ett nytt namn: Roggebiblioteket.

Samlingarna i borgen sträcker sig över sju sekler. Här finns bland annat verk från boktryckarkonstens barndom, handskrifter, kartor, glober och titlar inom många olika ämnesområden.

Bokens kapitel

  • Dialoger, andakter och basunstötar – Andreas Hammerschmidts musik i Roggebiblioteket
  • Läsarnas avtryck i böckerna – Exempel på olika typer av marginalia i Roggebiblioteket
  • En nyfunnen medeltida handskrift av Magnus Erikssons landslag
  • "Jag vill förtälja om..." – Tal och skrift i Nicander och Norlings spökhistorier
  • Vardagens kuriositeter – Eric Alstrins besök i England vid 1700-talets början
  • Övning ger färdighet – Gymnasiedissertationer i Roggebiblioteket
  • Engelska romaner i Roggebiblioteket – Deras plats i undervisningen och kulturhistorien
  • Efter som iag intet monument efter mig hafwer – Josef Thun som humanistgrekisk diktare

Läs boken!

Boken om Roggebiblioteket finns nu att köpa via din bokhandel eller låna på ditt bibliotek. Den finns även till försäljning på KB i Humlegården, Stockholm. Du kan dessutom ladda ner den som pdf-bok via KB:s söktjänst Librislänk till annan webbplats.