fullskärmsbild

Kronprinsessan besökte KB

Kungliga biblioteket, KB, fick idag besök av Kronprinsessan Victoria. Samtal om nationell biblioteksstrategi, visning i magasinen och presentation av KB:s insamling av datorspel ingick i besöket.

En man bläddrar i en liten bok. Bredvid honom står två kvinnor som också tittar i boken. Framför dem står ett bord med många trycksaker.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg och biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar visar några exempel ur KB:s samlingar för Kronprinsessan Victoria. Foto: Micael Engström/KB

Syftet var att ta del av KB:s arbete med den nationella biblioteksstrategin och KB:s uppdrag. Erik Fichtelius, nationell samordnare, presenterade utredningsarbetet som i början av 2019 ska överlämnas till regeringen.

Besöket innehöll även en rundvandring med besök i KB:s underjordiska magasin. Äldre handskrifter, skolkataloger, dataspel samt Unesco-världsminnena Dag Hammarskjölds samling och Astrid Lindgrens arkiv var några delar som presenterades.

– Kronprinsessan visade ett stort intresse för bibliotekens demokratiska uppdrag. Speciellt skolbiblioteksfrågan och vikten av öppen tillgång till forskningsresultat, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.