Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

​55 miljo­ner till KB-rela­te­ra­de pro­jekt om kulturarv

Hälften av de projekt som får bidrag i Vetenskapsrådets (VR) kulturarvsutlysning utgår från KB:s samlingar. Fyra forskningsprojekt beviljas nu sammanlagt drygt 55 miljoner.

KB:s magasin med VHS-kasetter på Karlavägen i Stockholm. Foto: Per & Per Fotograf AB.

En del av KB:s audiovisuella samlingar, i ett av våra många magasin.

Bidraget är ett projektstöd med syftet att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. VR ger medel till totalt nio projekt – varav fyra utgår från material ur KB:s samlingar. Projekten stärker KB som forskningsmiljö och ökar tillgängligheten till samlingarna. Dessutom bidrar de till en mer effektiv forskningsinfrastruktur, genom metodutveckling och digitalisering av KB-material.

De här projekten beviljas medel:

Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb

13 miljoner kronor
Patrik Lantto, professor, Umeå Universitet

Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–1989

22,5 miljoner kronor
Pelle Snickars, professor, Umeå universitet

Expansion och mångfald: Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965–2000

13 miljoner kronor
Astrid von Rosen, docent, Göteborgs universitet

Deltagande i det visuella kulturarvet. Metadata, återanvändning och tvärvetenskap

8 miljoner kronor
Anna Dahlgren, professor, Stockholms universitet

Mer information

På VR:s webbplats finns mer information om utlysningen för projektstödet.länk till annan webbplats Där går även att se en lista på samtliga projekt inom humaniora och samhällsvetenskaplänk till annan webbplats som beviljas medel 2018.