Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Hösten på KB: Hammarskjöld, datorspel och revolternas 1968

Snart startar höstens säsong av Berättelser från KB! Den här gången berättar vi om allt från mystiken i Dag Hammarskjölds liv till nya perspektiv på det omvälvande 1968.

Bilder från årets Berättelser från KB: Dag Hammarskjöld, 1968, datorspel med mera. Kollage: KB

Berättelser från KB är Kungliga bibliotekets öppna föreläsningsserie, dit vi varje år bjuder in en rad talare på olika teman ur våra samlingar. Programmet startar kl. 17.30 och entrén är alltid fri. Först till kvarn gäller, så kom i god tid för att få plats! Dörrarna öppnar kl. 17.10.

Frågor? Kontakta oss gärna på program@kb.se.

Varmt välkomna!

Program


12 SEPTEMBER
Svenska främlingslegionärer under första världskriget

I Nils Santessons personarkiv på KB finns talrika spår efter flera av de svenska främlings-legionärer som deltog i första världskriget, bland annat konstnären Ivan Lönnberg. Från Paris korresponderade Santesson med de unga soldaterna, lånade ut pengar och lät dem bo hos sig. Han skrev även en bok om dem som publicerades under pseudonym 1928. Nils Fabiansson visar bland annat hur Santesson, utan att uppge det, har redigerat breven avsevärt och dramatiserat soldaternas berättelser.

Nils Fabiansson är författare, redaktionssekreterare för Historisk tidskrift och aktuell med Svenskarna i första världskriget (2018).

26 SEPTEMBER
Från revolutionsgrafik och Ellen Key till Fougstedts familjedrama

Lena Johannesson har överraskats av KB:s rika samlingar i över 40 år. Bildsamlingarna berättar bland annat om hur Karl XIV Johan, som själv var för satircensur, samlade karikatyrer från franska revolutionen. Och i brevsamlingarna finns spår av förbindelser mellan Ellen Key och den amerikanske arkitekten Frank Lloyd Wright – men även ett helt arkiv efter släkten Fougstedt, där deras fejder inom familjen och i Stockholm blottas.

Lena Johannesson är professor emerita i konst- och bildvetenskap. 2016 publicerade hon monografin Fougstedts: Familjen och sakligheten.

10 OKTOBER
Livsverk eller livshållning – hur minns vi Dag Hammarskjöld?

På försättsbladet till Vägmärken skriver Dag Hammarskjöld att verket är den enda riktiga ”profile” som tecknats över hans liv. Han kallar det även en ”vitbok” om sina förhandlingar med sig själv och Gud. Men enligt KG Hammar har svenskt kulturliv ofta valt att fokusera på annat än Hammarskjölds mystiska livshållning.

KG Hammar är gästprofessor emeritus i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vid Lunds universitet samt tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan.

24 OKTOBER
En skatt av berättelser

Svenska folksagor och äfventyr (1844–49) är Sveriges motsvarighet till Bröderna Grimms sagor. Den gavs ut av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, som var bibliotekarie på KB, och George Stephens. Lagom till firandet av Hyltén-Cavallius 200-årsdag utkommer Folksagan i Sverige I–III, skrivna av Per Gustavsson och Ulf Palmenfelt. Författarna behandlar Hyltén-Cavallius och hans efterföljares arbete, tecknar porträtt av ett 30-tal sagoberättare samt återger och kommenterar runt 1000 sagor.

Per Gustavsson är sagoberättare och författare.

Ulf Palmenfelt är professor emeritus i etnologi vid Uppsala universitet.

7 NOVEMBER
Carl Christoffer Gjörwells brevsamling – en djupdykning i svallande känslor

Den omfångsrika brevsamling som publicisten Carl Christoffer Gjörwell (1731–1811) bevarade till eftervärlden är ett unikt kultur- och personhistoriskt dokument. I ett samtal mellan Ina Lindblom och Otto Fischer presenteras samlingen, som har legat till grund för Lindbloms avhandling om familjen Gjörwells relation till 1700-talets känslosamhet.

Ina Lindblom är historiker och disputerade 2017 på avhandlingen Känslans patriark: sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790–1810 vid Umeå universitet.

Otto Fischer är professor i retorik vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och är i sin forskning särskilt inriktad på 1700-talet.

21 NOVEMBER
Videospel – värda att bevara?

Hur kan och bör spelkultur, spelande och spelgemenskap dokumenteras och arkiveras? Frågan är högaktuell i det digitala kulturarvsfältet. Olle Sköld ger en överblick av såväl forskningsläget som bevarandefrågor inom ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, museer).

Olle Sköld är fil.dr. vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet och författare till avhandlingen Documenting Videogame Communities: A Study of Community Production of Information in Social-Media Environments and its Implications for Videogame Preservation (2018).

5 DECEMBER
”68” – myter och verklighet

Vilken betydelse har ”68” haft i svensk historia och vad är dess eftermäle idag? Det har gått ett halvt sekel sedan 1968, året som skakade om den politiska ordningen i både Väst- och Östeuropa och som fortfarande väcker starka, motstridiga känslor. Nu har forskningen bidragit till mer distanserade perspektiv på det mytomspunna året. Kay Glans samtalar med inbjudna gäster. Medverkande presenteras senare på kb.se.

Kay Glans är chefredaktör för Tidskriften Respons. Arrangemanget är ett samarbete mellan KB och tidskriften.