fullskärmsbild

KB:s audiovisuella medier tar vägen över Östersjön

Forskare i Lettland ska kunna ta del av KB:s audiovisuella material – bland annat radioprogram från tiden för landets självständighet i början av 1990-talet. Det är målet efter en överenskommelse med det lettiska nationalbiblioteket.

En kvinna i svart kavaj skakar hand med en man i grå kavaj. Båda ler.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg tillsammans med Andris Vilks, riksbibliotekarie i Lettland.

Överenskommelsen mellan KB och Lettlands nationalbibliotek innebär ett första steg mot att ge landets forskare tillgång till KB:s samlingar av ljud och rörlig bild. KB har flera radio- och tv-program med stort forskningsvärde för de baltiska länderna.

– Det gäller Radio Swedens lettiska sändningar från åren 1991–1993, men även filmmaterial från tiden mellan världskrigen. Därför är det mycket glädjande att vi har tecknat den här avsiktsförklaringen. Nu kan vi gå vidare med att hitta en lösning för att tillgängliggöra materialet på plats i Riga, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Det unika med samarbetet är att materialet blir tillgängligt via fjärraccess med stöd av avtalslicenser – ett sätt att klarera rättigheter över landsgränserna. Däremot återstår många frågor att lösa innan en färdig tjänst kan lanseras. Syftet med pilotprojektet är att KB i samarbete med Lettlands nationalbibliotek och rättighetsorganisationer ska hitta lösningar på eventuella problem, till exempel rörande upphovsrätt.

Tidigare har KB haft liknande pilotverksamheter, bland annat tillsammans med Åbo Akademi i Finland. Där har forskare och pedagoger fått digital tillgång till KB:s audiovisuella material.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg besökte under torsdagen Riga för att signera överenskommelsen.

Vill du veta mer om samarbetet?

Kontakta gärna:
FD Christopher Natzén, Enheten för kunskapsuppbyggnad, KB
010-709 31 55
christopher.natzen@kb.se