Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Kungliga bibliotekets årsredovisning 2017

KB har lämnat in årsredovisningen för 2017 till regeringen. Årsredovisningen ger underlag för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten och innehåller information om såväl verksamhet som ekonomi.

Årsredovisning 2017

Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av instruktion, regleringsbrev eller annat regeringsbeslut. KB redovisar resultat inom områdena Samla in, Beskriva, Bevara, Tillhandahålla och Nationell överblick och samverkan samt ett avsnitt med särskilda återrapporteringskrav.

Ekonomiskt resultat 2017

KB redovisar ett underskott på 4 miljoner kr på anslag 16 från utbildningsdepartementet. Underskottet är planerat och beror främst på att vi har beslutat om tillfälliga förstärkningar för digitalisering av historiska svenska dagstidningar. Från föregående år har vi med oss ett överskott (anslagssparande) på 9,2 miljoner kr. Detta innebär att vårt sparande nu uppgår till 5,2 miljoner kr. KB har en fortsatt mycket stabil ekonomi.

På anslag 17, som är anslaget från kulturdepartementet, har KB ett överskott på 0,5 miljoner kr. Orsaken till överskottet är framförallt lägre kostnader för uppdraget att tillgängliggöra e-böcker.

Kungliga bibliotekets årsredovisning 2017PDF