fullskärmsbild

Biblioteksbladet uppmärksammar pliktlagstiftningen

Tidningen Biblioteksbladet uppmärksammar i ett reportage situationen på Stockholms universitetsbibliotek och att de önskar upphöra som pliktmottagande bibliotek.

KB har nyligen genomfört en stor studie av pliktlagstiftningen och påpekat att nuvarande lagstiftning har stora brister och behöver uppdateras. Studien överlämnades till Utbildningsdepartementet i september.

Biblioteksbladet har nu uppmärksammat Stockholm universitetsbiblioteks situation som pliktmottagande bibliotek. Läs Biblioteksbladets artikel.länk till annan webbplats

Läs KB:s studie "Plikten under lupp!"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster