Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Biblioteksbladet uppmärksammar pliktlagstiftningen

Tidningen Biblioteksbladet uppmärksammar i ett reportage situationen på Stockholms universitetsbibliotek och att de önskar upphöra som pliktmottagande bibliotek.

KB har nyligen genomfört en stor studie av pliktlagstiftningen och påpekat att nuvarande lagstiftning har stora brister och behöver uppdateras. Studien överlämnades till Utbildningsdepartementet i september.

Biblioteksbladet har nu uppmärksammat Stockholm universitetsbiblioteks situation som pliktmottagande bibliotek. Läs Biblioteksbladets artikel.länk till annan webbplats

Läs KB:s studie "Plikten under lupp!"PDF