Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–19 Visa öppetider

Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Uppbyggnad och placering

Uppbyggnad

Ett URN byggs upp enligt följande syntax:

URN:<NID>:<NSS>

Alla URN börjar med URN (Uniform Resource Name).

NID (Namespace Identifier) är en kod för den som är ansvarig för att tilldela en serie med URN-er. Det finns många olika NID-er, exempelvis NBN.

NSS (Namespace Specific String) är den unika sträng tecken som tilldelas ett dokument inom en given NID. Kombinationen av NID och NSS kommer därför att vara unik.

Exempel:
urn:nbn:se-2002-1
urn:nbn:se:uu:2002-1

NBN (National Bibliography Number) utgör ett NID som i Sverige administreras av KB.

Den organisation som administrerar ett NID garanterar att de enskilda numren är unika inom detta NID.

Placering

URN:NBN ska så långt som möljigt placeras i det digitala objeketet, och helst på ett väl synligt ställe i resursen (till exempel i titelrutan) i samband med resursens titel eller utgivaruppgifter.

URN:NBN kan även läggas in i ett dokuments sidhuvud. Dessutom kan det läggas in i metadatafält eller bifogas det digitala objektet. Metadataformatet Dublin Core har till exempel ett speciellt fält för identifikator.