Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–19 Visa öppetider

Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Guide till ansökan

Önskad undernamnrymd

Kungliga biblioteket reserverar inte undernamnrymder. Principen "först till kvarn" gäller. Innan man ansöker om en undernamnrymd måste man ha en så kallad källfil.Ibland kan undernamnrymden utgöras av utgivarens/organisationens domännamn. Det är dock inte obligatoriskt.

Restriktioner för fältet

  • Bokstäverna Å, Ä, Ö är idag inte godkända i URN:NBN-standarden
  • Tecknen % / ? # är reserverade för tekniska ändamål och får inte användas
  • Fältet får maximalt ha 100 tecken och minimum 2 tecken
  • Undernamnrymd får inte utgöras av ett årtal eftersom dessa siffror redan är reserverade för enstaka URN:NBN.

Kontrollera gärna först om den undernamnrymd du önskar är ledig genom att skriva in det önskade namnet i fältet och klicka på knappen Sök.

Organisation

En organisation kan vara en myndighet, universitet, företag, förening, privatperson med mera. Organisationen måste ha en utgivningsadress i Sverige. Eftersom en organisation kan ha flera undernamnrymder bör större organisationer även ange en specifik enhet eller institution inom organisationen, exempelvis högskolor, universitet eller myndigheter.

Om förlagsnamnet och/eller e-postadressen är ett personnamn, är namnet en sådan personuppgift som avses i personuppgiftslagen (1998:204). Namnet kommer att behandlas i enlighet med 10 § samma lag. KB har skyldighet att lämna ut uppgifter ur URN:NBN-registret enligt offentlighetsprincipen.

Har du frågor kontakta oss med e-post till e-plikt@kb.se eller på telefon 010-709 31 75. Telefontiderna är tisdag och torsdag kl. 9.30-12.

Administrativ kontakt

Ange namn- och adressuppgifter till en kontaktperson i organisationen för administrativt syfte.

Källfil

För att Resolution Service/uppslagstjänsten ska fungera måste utgivaren tillhandahålla en källfil. Källfilen är en mappningstabell mellan de URN:NBN:er och URL:er som utgivaren angivit för sina dokument. Den skrivs i xml och utnyttjas sedan av Resolution Service/uppslagstjänsten för att koppla ihop varje enskilt dokuments URN:NBN med aktuell adress på nätet (URL).

Vid ändringar av URL måste utgivaren ange den nya URL:en i mappningstabellen för att dokumenten med URN:NBN ska kunna återfinnas på sina nya URL-adresser. Ändra uppgifter här.länk till annan webbplats - länken funkar inte, tror jag

Exempel på en mappningstabelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte ännu har tillgång till en källfil går det bra att ladda ner en malllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för en sådan fil. Spara den sedan så att den är lätt åtkomlig från Internet och skriv webbadressen i fältet "URL till källfilen".

En undernamnrymd kan ha en eller flera källfiler beroende på hämtningsfrekvens. Önskar du flera källfiler var snäll och ange detta i formulärets fält ”Anmärkningar".     

Namn i förkortad form

En kort beskrivning av vad källfilen är.
Exempelvis KB, UU-DIVA Daily, UU-DIVA fast update, UU-UB-EPC.

Beskrivning av källfilen

En kort beskrivning av källfilens innehåll.
Exempelvis "Rapporter publicerade av Kungl. biblioteket, Stockholm, Sweden".     

URL till källfilen

Ange i detta fält URL:en till källfilen.

Intervall mellan inläsningar

Ange antal minuter mellan inläsningar. Om fältet lämnas tomt får det värdet 1440.

Teknisk kontakt

Ange namn- och adressuppgifter till en kontaktperson i organisationen för tekniska frågor.

E-post

Felmeddelanden angående källfilen skickas till denna adress.