Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

På måndag den 23 april öppnar KB klockan 10.30. On monday the 23rd of April we open at 10.30 am.

Öppet idag: 9–18 Visa öppetider

Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Checklista för ansökan

 1. Undernamnrymd
  Ett namnförslag på en undernamnrymd, kommer att vara uppbyggd enligt strukturen "urn:nbn.se:undernamnrymd-", där "undernamnrymd" är den utgivarbeteckning man ansöker om.Exempel: "urn:nbn:se:kb-". Tänk på att undernamnrymden bara får innehålla bokstäverna a-z (både versaler och gemener tillåtna), siffrorna 0-9 (helst inte en sifferkombination som blir ett årtal), samt ":" (kolon).

 2. Kontaktuppgifter
  Kontaktuppgifter för den ansökande organisationen eller privatpersonen. Tänk speciellt på att man behöver ange kontaktuppgifter för både en administrativ som en teknisk kontakt. Dessa kan dock vara samma person. Teknisk kontakt kan också vara en tjänst, exempelvis en teknisk support.

 3. Källfil
  Källfilen måste existera innan du kan ansöka om en undernamnrymd. Du behöver en webbserver där man kan lägga ut den källfil som är nödvändig för att mappa urn:nbn till dokumenten.

  Om du inte ännu har tillgång till någon källfil går det bra att ladda ner en mall för en sådan fil (ett xml-dokument) från KB Källfilmall. Sedan är det bara att spara den så att den är lättåtkomlig på Internet och anteckna webbadressen i ansökningsformuläret under rubriken "URL till källfilen".

  Om man senare, efter att ha tilldelats en urn:nbn-undernamnrymd, vill ha hjälp med att uppdatera och underhålla denna källfil, tillhandahåller KB även ett verktyg för detta.