Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Källfil

Källfilen är själva kärnan i URN:NBN. Det är en XML-fil där organisationen förtecknar alla URN:NBN som används och vilka URL:er (http-adresser) varje URN:NBN ska peka mot.

När en elektronisk resurs förses med URN:NBN möjliggörs enklare och säkrare återsökning och identifikation av den, under förutsättning att resursens URN ansluts till KB:s URN-resolver (uppslagstjänst).

Det går i korthet ut på att den organisation som använder URN:NBN skapar en källfil och placerar den på en server som URN-resolverns insamlingsrobot kan komma åt. URL till källfilen anges i ansökningsformuläret.

Tänk på att det är viktigt att anmäla till KB om URL:en till källfilen ändras.

Resolverns uppgift är att med jämna mellanrum läsa av källfilen för att säkerställa att varje URN:NBN pekar mot korrekt plats (URL) där resursen befinner sig. Vid ändring av URL för en resurs behöver organisationen enbart ange den nya URL:en i källfilen, därmed återfinns resursen med URN:NBN på den nya URL-adressen.

Testa URN-resolvern.länk till annan webbplats