Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–19 Visa öppetider

Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Källfil och uppslagstjänst

URN:NBN ska kombineras med användning av en uppslagstjänst (Resolution Service) för att återsökbarheten ska fungera fullt ut.

För att uppslagstjänsten ska fungera måste organisationen ordna en så kallad mappningstabell som mappar URL till en så kallad källfil och URN:NBN.

Källfilen är en samlande metadatafil, som identifikatorn URN:NBN ska peka mot/läsas in tillsammans med. Den skrivs i xml och utnyttjas sedan av uppslagstjänsten för att koppla ihop de enskilda dokumentens URN:NBN:er med URL:er.

Ladda ner källfilenlänk till annan webbplats

Ändring av URL

Vid ändringar av URL behöver organisationen enbart ange den nya URL:en i mappningstabellen så kommer dokumenten med URN:NBN att återfinnas på sina nya URL-adress.

Exempel på mappningstabelllänk till annan webbplats

För att KB ska kunna använda mappningstabellen måste organisationen anmäla var tabellen finns, det vill säga vilken URL tabellen har. Det är också viktigt att organisationen anmäler ändrad URL till källfilen eller hemsidan till KB.

Detaljerad information