Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Beståndsdelarna i URN:NBN

Här beskriver vi hur man bygger upp ett URN:NBN och ger exempel på hur dessa kan se ut.

Endast en organisation per land får administrera URN:NBN – i Sverige är det KB. Den del i URN:NBN som står för Sverige är ”se”.

Svenska organisationer kan ansöka hos KB om en undernamnrymd som då läggs på namnrymden ”urn:nbn:se” efter ett kolon (:). KB rekommenderar att organisationens domännamn används som undernamnrymd. Det unika nummer som organisationen sedan tilldelar resursen läggs till efter ett bindestreck (-).

Exempel:
urn:nbn:se:scb-2016-be18sm1601_pdf

Flera undernamnrymder

En organisation kan ansöka om flera undernamnrymder, med en källfil för varje. De olika undernamnrymderna kan också bestå av underindelningar. Varje sådan ”under-undernamnrymd” åtskiljs med ett kolon (:).

Två exempel:
urn:nbn:se:kb:sou-7265802
urn:nbn:se:kb:publ-19

Följande tecken får inte användas i undernamnrymd eller löpnummer:
Å, Ä, Ö, å, ä, ö, %, /, ?, #