Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Är URN:NBN något för vår organisation?

Den svenska URN-tjänsten bygger på en distribuerad delegeringsmodell. Det betyder att ansvaret för att den ska fungera delas mellan KB och de organisationer som använder sig av tjänsten.

KB beviljar endast användning av URN:NBN till stabila organisationer som kan visa på en långsiktighet i hantering och lagring av egen digital utgivning.

För att börja använda URN:NBN måste ni ansöka om en undernamnrymd, den del av ett URN:NBN som identifierar organisationen. Först när denna godkänts och registrerats av KB kan organisationen börja tilldela sina resurser URN:NBN. Gå till instruktioner för ansökan av undernamnrymd.

Delat ansvar

Teknisk kompetens behövs för att kunna generera enstaka nummer samt upprätta och hantera en källfil i XML-format. Organisationens källfil fungerar som ett register över varje tilldelad URN:NBN med en pekare till den webbadress (URL) där resursen, eller metadata om resursen, finns.

KB ansvarar för att administrera registret över godkända undernamnrymder samt förvalta URN-resolvern som regelbundet läser av aktuell information från de deltagande organisationernas källfiler.