Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–19 Visa öppetider

Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Användning av URN

De URN:NBN som KB delar ut använder man enligt följande principer.

KB rekommenderar att man huvudsakligen använder URN:NBN för digitala resurser, som antingen är fritt tillgängliga eller som man kan nå via lösenord. Med digital resurs i det här sammanhanget menar vi i första hand en dokumentliknande publikation publicerad i något digitalt format, till exempel html eller pdf. Innehållet i resursen bör vara någorlunda konstant. Exempel på resurser som kan ha URN:NBN som identifikator är:

  • rapporter
  • bilder
  • kartor
  • artiklar

URN:NBN kan vara identifikator för en enskild fil eller för en version av en digital resurs. Huvudsyftet med identifikatorn är i detta fall att underlätta resursens återsökbarhet och identifikation. Oförändrade resurser (samma innehåll och format) ska ha samma URN:NBN. Resurserna kan däremot ha olika URL. Den som ger ut en resurs i flera olika format (till exempel html och pdf), men med samma innehåll, ska ge varje formatvariant ett eget URN:NBN.

Om man reviderar resursen kan man ge den ett nytt URN:NBN, men det gör man endast om innehållet har förändrats väsentligt (inte bara rättelser av skrivfel). Man får aldrig ge ett tidigare använt URN:NBN åt en annan resurs.

Resurser som inte tilldelas URN:NBN

Digitala resurser som uppdateras ofta bör inte tilldelas ett URN:NBN. Till exempel:

  • webbplatser
  • databaser
  • seriella nätpublikationer (tidskrifter)

I många fall får de ett ISSN i stället.