Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–18 Visa öppetider

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Uppbyggnad och placering av ISMN

Uppbyggnad

Ett ISMN består av 13 siffror (före 2007 bestod ISMN av tio siffror) och föregås av bokstäverna ISMN. Siffrorna är uppdelade i fem grupper åtskilda med bindestreck enligt följande:

ISMN 979-0-706871-13-4

  1. Prefix (979-0)
  2. Förlagsbeteckning (706871)
  3. Titelbeteckning (13, identifierar en utgåva av ett verk och de olika artiklar det består av, exempelvis för partitur, stäpaket för olika instrument och så vidare)
  4. Kontrollsiffra (4)
Bokstäverna ISMN måste stå före siffrorna.

Placering

Först och främst ska ISMN tryckas i bokens inlaga, i första hand på titelbladets baksida. Om detta inte är möjligt kan man placera den nedtill på titelbladets framsida. Om det är möjligt ska det även tryckas utvändigt på baksidan av omslaget och/eller på bakre pärmen längst ned.