Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Behov av nytt ISMN

Ibland kan det finnas skäl att skaffa ett nytt ISMN, som vid ett nytt format eller ny utgivare. Här hittar du de sammanhang där det både kan behövas och inte.

Ett nytt ISMN krävs om följande har förändrats i en publikation:

  • översättning till annat språk
  • innehåll
  • format
  • bindning
  • sättning
  • inordning i serie
  • annat förlag eller ny utgivare.

Små förändringar kräver inte nytt

En ny tryckning får samma ISMN som den föregående tryckningen vid mindre förändringar som exempelvis nytt tryckår, nytt pris och rättade stavfel.

Om du är tveksam om en ny utgivning bör få nytt ISBN eller inte, ge den ett nytt.

Tilltryck av en publikation

Det är viktigt att notera att när man gör ett tilltryck med ett 10-siffrigt ISMN efter den 1 januari 2008 ska man tilldela publikationen det motsvarande 13-siffriga numret.

Åtgärder vid felaktigt ISMN

Om Kungliga biblioteket får in en publikation med felaktigt ISMN, kontaktar ISBN Sverige utgivaren och meddelar att ISMN har använts felaktigt och förklarar varför. Syftet är att förhindra att fler ISMN används felaktigt framöver.

Vid katalogisering av publikationen kommer ISMN-numret markeras som ogiltigt, men ändå vara sökbart.