Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–18 Visa öppetider

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Uppbyggnad och placering av ISBN

Uppbyggnad

Ett ISBN består av 13 siffror, före 2007 bestod ISBN av tio siffror, och föregås av bokstäverna ISBN. Siffrorna är uppdelade i fem grupper åtskilda med bindestreck enligt följande:

ISBN 978-91-7000-229-8

  1. Prefix (978)
  2. Områdesbeteckning (91=Sverige)
  3. Förlagsbeteckning
  4. Titelbeteckning (229)
  5. Kontrollsiffra (8)
Bokstäverna ISBN måste stå före siffrorna.

Placering

Först och främst placerar man ISBN i bokens inlaga, i första hand på titelbladets baksida. Om detta inte är möjligt kan man placera det nedtill på titelbladets framsida. Om möjligt placerar man ett ISBN även utvändigt på baksidan av omslaget och/eller på bakre pärmen längst ned.