Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–18 Visa öppetider

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Användning av ISBN

Ett ISBN är en standardiserad sifferkombination som ska underlätta identifikation av monografiska publikationer. Det används i första hand för detaljhandeln i samband med försäljning

Följande material ska tilldelas ISBN

 • tryckta böcker och broschyrer
 • punktskriftspublikationer
 • enstaka artiklar eller tidskriftshäften ur en bestämd fortlöpande resurs (men inte den fortlöpande resursen i sin helhet)
 • kartor
 • utbildnings-/instruktionsfilmer, videogram och diabilder
 • ljudböcker på kassett, CD eller DVD
 • elektroniska publikationer antingen på fysiska bärare (som exempelvis maskinläsbara band, disketter, eller CD-rom) eller på Internet
 • digitaliserade kopior av tryckta monografiska publikationer
 • mikrofilmspublikationer
 • utbildnings- eller instruktionsmjukvara
 • blandade typer av mediapublikationer (där den viktigaste beståndsdelen är textbaserad).

Dessa ska inte tilldelas ISBN

 • tidningar, tidskrifter och årsböcker (se ISSN Sverige)
 • musikalier
 • särtryck (om de inte utges som särskilda förlagsartiklar)
 • konstblad och konstmappar utan titelblad och text
 • enskilda firmors kataloger
 • prislistor
 • bruksanvisningar (om de inte har speciellt bibliografiskt eller annat värde)
 • lösbladssystem
 • teater- och utställningsprogram
 • almanackor och kalendrar
 • formulär
 • spel (mer omfattande manualer till spel kan ha ISBN oavsett om man kan köpa dem separat eller tillsammans med spelet)
 • målarböcker med mera