Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Identifikatorer och utgivning

KB delar ut och administrerar identifieringsnummer för böcker, kartor, musiktryck, tidningar, elektroniska resurser med mera. En identifikator är ungefär som ett personnummer som identifierar materialet och gör det lättare sökbart för bibliotek och i handeln.

Identifikatorer som administreras från KB

  • ISBN, International Standard Book Number, används för böcker och kartor.
  • ISMN, International Standard Music Number, används till musiktryck, partitur och stämsatser.
  • ISSN, International Standard Serial Number, används för tidskrifter, dagstidningar, årsböcker och vissa webbplatser och databaser.
  • URN:NBN, URN, Uniform Resource Name, är en permanent och unik identifikator att använda på elektroniska resurser på internet. KB delar ut URN med en särskild tillämpning av standarden som kallas URN:NBN.