Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

News article segmentation using multimodal input (mastersprojekt på KB-labb)

Projektstart: 2021
Finansiär: -
Anslagsförvaltare: Kungliga tekniska högskolan

News Information Decoupling

Projektstart: 2021
Finansiär: -
Anslagsförvaltare: Århus universitet