Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Accelerating Nek5000 with optimized OpenACC directives

Projektstart: 2021
Finansiär: Europeiska unionen (PRACE)
Anslagsförvaltare: Stockholms universitet

Advert classification in digitized newspapers (mastersprojekt på KB-labb)

Projektstart: 2022
Finansiär: -
Anslagsförvaltare: Kungliga tekniska högskolan