Introduktion för studenter

Är du student och vill lära dig hitta källmaterial till ett projekt eller uppsats? Välkommen på en introduktion till samlingarna!

Besökare på KB sitter i stora läsesalen och studerar. Fotad i fågelperspektiv. Foto: Per & Per Fotograf AB

Introduktionen är avsedd för studenter som behöver lära sig att hitta källmaterial till projekt och uppsatser. Utöver en allmän introduktion till KB erbjuder vi möjligheten att träffa och ställa frågor till representanter för KB:s olika samlingar: böcker, tidskrifter, dagstidningar, film, tv, radio, musik, handskrifter, personarkiv, kartor, bilder, fotografier, vardagstryck och affischer.

Den allmänna introduktion hålls på svenska vid två tillfällen i KB:s hörsal i Humlegården:

  • 14 februari kl. 11.00
  • 21 februari kl. 11.00

Anmäl dig själv eller en grupp. Antalet platser är begränsat.

Kontakta info@kb.se för anmälan.