fullskärmsbild

Berät­tel­ser från KB: Ska böcker läsas eller dyrkas?

Om fenomenet med böcker i begränsade och numrerade upplagor. Varför ville man göra identiska exemplar helt unika?

Människan har alltid strävat efter att reproducera text – en utveckling som gynnades av den moderna tryckpressen. Men runt år 1800 uppkom ett nytt fenomen: böcker publicerade i begränsade, numrerade upplagor. Varför ville författare, förläggare och bokköpare göra identiska exemplar helt unika? Om detta berättar David Gedin, som utfört en omfattande inventering av numrerade utgåvor.

David Gedin är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och författare till Boken som fetisch: Numrerade upplagor i Sverige 1819–1915 (2022).

Tid: 23 november kl. 17.30 (dörrarna öppnas 17.10)
Plats: KB:s hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm.
Entré: Fri entré. Ingen föranmälan. Välkommen!
Kontakt: program@kb.se