fullskärmsbild

Berättelser från KB: Jacob Jonas Björnståhls brev från Konstantinopel 1776–79

Om muslimsk kultur sedd genom orientalisten och den före detta Strängnäsgymnasistens ögon.

Orientalisten och före detta Strängnäsgymnasisten Jacob Jonas Björnståhl vistades nästan tre år i Konstantinopel. I sina resebrev rapporterade han om muslimska högtider och seder. Liknande skildringar cirkulerade i Europa under 1700-talet, men Björnståhl är en kritisk betraktare som korrigerar sina berättelser utifrån egna upplevelser. Därmed kan breven ses som en tidig svensk etnografi från den muslimska världen.

Catharina Raudvere är professor i religionshistoria vid Köpenhamns universitet och en av författarna till boken Björnståhls resa: Europa och Konstantinopel 1767–1779 (2022).

Tid: 30 november kl. 17.30 (dörrarna öppnas 17.10)
Plats: Roggebiblioteket, Strängnäs.
Entré: Fri entré. Ingen föranmälan. Välkommen!
Kontakt: program@kb.se