Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Sök i svenska dagstidningar

KB:s tjänst Svenska dagstidningar innehåller digitala dagstidningar från över 1 500 titlar mellan åren 1645 till och med idag. Ta chansen under Kulturnatten att själv söka i materialet. Kanske vill du söka information om dina egna släktingar eller något annat spännande?

Tid: 18.00-24.00
Plats: Annexet, Kungliga biblioteket, Humlegården