fullskärmsbild

Forskningsinitie­rad digitalisering av kulturarvs­samlingar

Välkommen till ett digitalt seminarium om forskningsinitierad digitalisering av samlingar och arkiv. Målet är att bidra till bättre förutsättningar för samarbete mellan forskare och alla som arbetar med digitalisering av kulturarvssamlingar.

Seminariet riktar sig i första hand till forskare som planerar projekt där digitalisering av arkivmaterial är nödvändigt, samt till arkivarier, bibliotekarier och antikvarier som vill utveckla bättre samarbete med forskare.

Evenemanget arrangeras gemensamt av KB, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. Vi delar med oss av erfarenheter och kunskap från forskningsprojekt där digitalisering ingått. Du får även en god inblick i hur datahanteringsplaner och de så kallade FAIR-principerna kan vara ett bra stöd för samarbetet, och hur de kan bidra till att höja kvaliteten på det digitala kulturarvet.

Program

Praktisk information

Tid: 25 november, klockan 09:00–12:00
Plats: Seminariet hålls digitalt via Zoom
Anmälan: Via Riksantikvarieämbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid frågor, kontakta:

Christopher Natzén, KB
christopher.natzen@kb.se
010-709 31 55

Åsa M Larsson, Riksantikvarieämbetet
asa.larsson@raa.se
08-5191 82 41

Kim von Hackwitz, Riksarkivet
kim.vonhackwitz@riksarkivet.se
010-476 84 24