fullskärmsbild

Bli en IPM-koordinator

Tillsammans med Riksantikvarieämbetet ordnar KB en kurs i IPM, samordnad skadedjurskontroll.

Både teoretiska och praktiska delar ingår i kursen, såväl som ett grupparbete i ett magasin.

Kursens innehåll

  • IPM-koordinatorns roll samt hur påbörjar man arbetet
  • Mögel
  • Skadedjur
  • Dokumentation och uppföljning
  • Städning och vad man bör tänka på
  • Ohälsosamma ämnen i samlingar, skyddsutrustning och hälsofrågor
  • Identifiering och dokumentation av påträffade skadedjur

Datum: 23–24 oktober

Plats:
Kungliga biblioteket, Humlegården, Stockholm

Anmälan och information:
Kursen är fullbokad.
Mer information finns på Riksantikvarieämbetets webbplats.länk till annan webbplats