Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

KB i Almedalen

Under Almedalsveckan medverkar Kungliga biblioteket i Kultursamverkansrådets arrangemang. Arrangemanget äger rum i Länsstyrelsens trädgård, Visby.

Program


9.00-10.00

Välkommen att träffa representanter från alla myndigheter som ingår Samverkansrådet. Kom på kaffe och smörgås i Länsstyrelsens trädgård och inled diskussioner med Samverkansrådets parter: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet.

På plats finns myndighetschefer och andra representanter vid ståbord i trädgården. Alla redo för samtal om kulturpolitik, samverkan och delaktighet!


10.00-11.15

Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder
Samhällsklyftorna syns i tillgången till kultur. En stor del av pengarna samlas i storstadsregionerna trots en uttalad målsättning att kulturen ska finnas för alla. Myndigheterna i Samverkansrådet arbetar på olika sätt för kultur i hela landet och genom Kultursamverkansmodellen har regionernas nationella inflytande ökat.

Hur kommer vi bort från centraliseringen? Hur påverkas villkoren av en allt mer globaliserad och digitaliserad värld? Och på vilket sätt kan regioner och mindre kommuner ha nytta av att satsa på internationella relationer?


Välkommen att och lyssna på vad Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England och tidigare chef på Tate Museums i Storbritannien, har att säga om kulturens framtid.

Därefter hålls ett panelsamtal med Sir Nicholas Serota, Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh och Västra Götalandsregionens kulturchef Katti Hoflin, under ledning av Ellen Wettmark från Kulturrådet.

Samtalet förs på engelska och webbsänds via Kulturrådets hemsida.

Samverkansrådet sjösattes 2011 när Kultursamverkansmodellen infördes. Det är den modell staten genomförde för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar. Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett Samverkansråd med parter från nio olika myndigheter.