Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Natio­nell bibli­o­teks­stra­te­gi: dialog­mö­te i Göteborg

Den 8 maj presenterades utkastet till den nationella biblioteksstrategi som KB fått i uppdrag att ta fram. Nu ser sekretariatet fram emot synpunkter på utkastet.

Omslag till rapporten Från ord till handling - på väg mot en nationell biblioteksstrategi.

Fram till och med den 31 oktober pågår en dialogprocess där alla kan skicka in synpunkter till strategi@kb.se. Innan dess kommer ett antal dialogmöten att arrangeras, och den 15 oktober är det Göteborg som står på tur.

Program och anmälan hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den slutliga versionen av strategin kommer att överlämnas till regeringen senast den 1 mars 2019, och du kan följa arbetet på strategins blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du även information om konferenser, rapporter, filmer m.m.

Tid: 15 oktober 12.00–15.00

Ort: Göteborg

Plats: Hörsalen i Göteborgs stadsbibliotek, Götaplatsen 3