Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Från ord till hand­ling – på väg mot en natio­nell bibli­o­teks­stra­te­gi

Tisdagen den 8 maj presenterar Erik Fichtelius, nationell samordnare, utkastet till en nationell biblioteksstrategi. Presentationen livesänds mellan kl. 10 och 11.

Nationell biblioteksstrategi 20180508

Sändningen sker via nationell biblioteksstrategis blogglänk till annan webbplats, där även rapporten kommer att publiceras.

När utkastet är offentliggjort inleds en dialogprocess, som ger alla möjlighet att skicka in synpunkter fram till och med den 31 oktober 2018. För att främja processen kommer bland annat fem regionala dialogmöten i Hässleholm, Göteborg, Örebro, Stockholm och Umeå att arrangeras i början av oktober, dit hela bibliotekssektorn och andra intressenter bjuds in.

Utkastet kommer även att presenteras vid Biblioteksdagarna i Stockholm samt på Bokmässan i Göteborg.

Synpunkter skickas under perioden 8 maj – 31 oktober till erik.fichtelius@kb.se eller eva.enarson@kb.se. Den slutliga versionen av strategin överlämnas till regeringen i mars 2019.

Tid: 8 maj, kl. 10.00–11.00

Plats: Webbsändning via Nationell biblioteksstrategis blogglänk till annan webbplats