Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Bibliotekssamverkan

KB har ansvar för att ha nationell överblick över den svenska bibliotekssektorn. I det ingår att samla in statistik och att arbeta för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Biblioteken är centrala i vår demokrati. Det allmänna biblioteksväsendet i Sverige består av många olika bibliotekstyper, som ständigt samverkar med varandra. KB:s uppdrag är att främja denna samverkan. Tillsammans bidrar vi till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, för det demokratiska samhällets utveckling.

KB:s roll som myndighet

KB ska ha nationell överblick och främja samverkan och utveckling inom en rad olika områden som är kopplade till bibliotek. Vi har tillsatt ett antal grupper som bland annat samverkar kring frågor som bibliotekskatalogen Libris, bibliotekstatistik, öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, metadata och digitalisering.

Glasdörr som leder in till bibliotek Foto: KB/Jens Gustavsson

Biblioteksstatistik och biblioteksplaner

KB ansvarar för Sveriges officiella biblioteksstatistik och det är vi som varje år samlar in och sammanställer statistik som rör bibliotek i hela landet. Vi följer även upp biblioteksplaner, tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna.

Öppen tillgång och e-medier

KB har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet för att främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (open access). Målet är att alla fritt ska kunna ladda ned och läsa statligt finansierade forskningspublikationer från internet, samt även kopiera, bearbeta och sprida dem vidare.

KB tecknar licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser, på uppdrag av svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. KB arbetar även med övergången från licensbaserade publikationer till öppen tillgång.

Mer om bibliotekssamverkan

På KB:s andra del av webben där vi lyfter biblioteksrelaterade frågor kan du läsa mer om hur vi samverkar. Besök sajten.länk till annan webbplats

Bibliotekssamverkan i Sverige

14 §
Bibliotekslagen
"I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteks-resurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka".
1972
Libris
Biblioteken har en lång tradition av samverkan – den nationella bibliotekskatalogen Libris har funnits i över 40 år.
2011
Uppdraget startar
KB får ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela den svenska bibliotekssektorn.