Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

På KB finns det finns stora möjligheter till utveckling, både personligt och professionellt. Här kan du bredda din yrkesroll inom flera fält eller fördjupa kunskaperna inom just ditt specialområde. Genom samarbeten över enhetsgränserna kan du både utvecklas själv och bidra till det gemensamma lärandet. Vi vill även att våra medarbetare ska utvecklas i samspel med omvärlden och erbjuder därför chansen att delta i olika nationella och internationella nätverk och konferenser.

Förutom årlig utvecklingsplanering får du självklart kontinuerlig återkoppling av din närmaste chef. Du ges också möjlighet till reflektion, diskussion och gemensam planering inför kommande verksamhetsår.