Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Du får ersättning för kostnader för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Du får även gå till läkare och företagshälsovård på betald arbetstid om så behövs, men besöken ska i första hand förläggas utanför arbetstid. Vi ersätter också delar av ditt utlägg för patientavgiften vid läkarbesök och sjukgymnastik (fysioterapi), psykologbesök och vid sjukhusvård.