Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Vi erbjuder en timmes friskvård per anställd och vecka. Dessutom kan du varje år ta ut ett skattefritt friskvårdsbidrag att lägga på träning. Vi anordnar även aktiviteter och föreläsningar på temat hälsa och friskvård.