Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Om en arbetsskada skulle inträffa har du en arbetsskadeförsäkring som ger dig ersättning för visst inkomstbortfall. Du omfattas även av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.