Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Vi erbjuder ytterligare två föräldraledighetsperioder utöver de tre lagstadgade. Du har även möjlighet att förkorta din arbetstid till dess barnet har fyllt 12 år.