Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Med hjälp av flexibel arbetstid kan du planera din arbetstid på ett sätt som skapar en bra balans mellan arbete och fritid. Du kan flexa i anslutning till arbetsdagens början, kring din lunch samt vid arbetsdagens slut.