fullskärmsbild

Förmå­ner och villkor som anställd på KB

Du kan känna dig trygg med KB som arbetsgivare. Vi har förstås kollektivavtal men erbjuder även andra förmåner för att medarbetarna ska trivas och må bra.

En man vid ett skrivbord.

Som anställd på KB får du:

  • Det finns stora möjligheter till utveckling, både personligt och professionellt. Här kan du bredda din yrkesroll inom flera fält eller fördjupa kunskaperna inom just ditt specialområde. Förutom årliga resultat- och lönesamtal får du självklart kontinuerlig återkoppling av din närmaste chef. Du ges också möjlighet till reflektion, diskussion och gemensam planering inför kommande verksamshetsår.

  • Med hjälp av flexibel arbetstid kan du planera din arbetstid på ett sätt som skapar en bra balans mellan arbete och fritid. Du kan flexa i anslutning till arbetsdagens början, kring din lunch samt vid arbetsdagens slut.

  • Vi erbjuder en timmes friskvård per anställd och vecka. Dessutom kan du ta ut en friskvårdspeng att lägga på valfri träningsform. Årligen anordnas också en hälsovecka där olika aktiviteter och inspirerande föreläsningar på temat hälsa och friskvård erbjuds. Varje år finns även möjlighet till influensavaccinering.

  • Vi erbjuder ytterligare två föräldraledighetsperioder utöver de tre lagstadgade. Du har även möjlighet att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess barnet har fyllt 12 år. 

  • Som anställd på KB omfattas du av det statliga pensionsavtalet PA 16 med tjänste-, efterlevande-, och sjukpension. Det betyder att du utöver din allmänna pension tjänar in ytterligare pensionsersättning.

  • Om en arbetsskada skulle inträffa har du en arbetsskadeförsäkring som ger dig ersättning för visst inkomstbortfall. Du omfattas även av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

  • På KB styrs antalet semesterdagar av din ålder. Upp till 31 år har du 28 semesterdagar. Är du över 31 år har du 31 semesterdagar och om du fyllt 40 har du 35 dagar.

  • Du får ersättning för kostnader för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Du får även gå till läkare och företagshälsovård på betald arbetstid. Vi ersätter också delar av ditt utlägg för patientavgiften vid läkarbesök och sjukgymnastik (fysioterapi).

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?