Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Förmå­ner och villkor som anställd på KB

Du kan känna dig trygg med KB som arbetsgivare. KB har kollektivatal och erbjuder flera förmåner för att medarbetarna ska trivas och må bra.

KB-medarbetare över bänk

Utvecklingsmöjligheter

Det finns stora möjligheter till utveckling, både personligt och professionellt.

Här kan du bredda din yrkesroll inom flera fält eller fördjupa kunskaperna inom just ditt specialområde.

Förutom årliga resultat- och lönesamtal får du självklart kontinuerlig återkoppling av din närmaste chef. Du ges också möjlighet till reflektion, diskussion och gemensam planering inför kommande verksamshetsår.

Flexibla arbetstider

Med hjälp av flexibel arbetstid kan du planera din arbetstid på ett sätt som skapar en bra balans mellan arbete och fritid.

Du kan flexa i anslutning till arbetsdagens början, kring din lunch samt vid arbetsdagens slut.

Friskvård

Vi erbjuder en timmes friskvård per anställd och vecka. Dessutom kan du ta ut en friskvårdspeng att lägga på valfri träningsform.

Årligen anordnas också en hälsovecka där olika aktiviteter och inspirerande föreläsningar på temat hälsa och friskvård erbjuds. Varje år finns även möjlighet till influensavaccinering.

Förmånlig föräldraledighet

Vi erbjuder ytterligare två föräldraledighetsperioder utöver de tre lagstadgade.

Du har även möjlighet att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess barnet har fyllt 12 år.

Pensionsavtal

Som anställd på KB omfattas du av det statliga pensionsavtalet PA 16 med tjänste-, efterlevande-, och sjukpension.

Det betyder att du utöver din allmänna pension tjänar in ytterligare pensionsersättning.

Försäkringar

Om en arbetsskada skulle inträffa har du en arbetsskadeförsäkring som ger dig ersättning för visst inkomstbortfall.

Du omfattas även av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Semesterdagar

Vi har generösa semestervillkor där antalet semesterdagar styrs av din ålder.

Upp till 31 år har du 28 semesterdagar. Är du över 31 år har du 31 semesterdagar och om du fyllt 40 har du 35 dagar.

Ersättning för läkemedel och läkarbesök

Du får ersättning för kostnader för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet.

Du får även gå till läkare och företagshälsovård på betald arbetstid. Vi ersätter också delar av ditt utlägg för patientavgiften vid läkarbesök och sjukgymnastik (fysioterapi).