MODS: Metadata Object Description Schema

Officiell webbplats: http://www.loc.gov/standards/mods/mods-schemas.html (Library of Congress)

Arkivering i KB internt ("KB-METS")

Schema

Tidningsdigitalisering i Digidaily

Schema
Tillämpningsanvisningar, se METS