Beståndsregistrering i nya Libris och XL

Beståndsregistreringen i nya Libris och XL ger bibliotek möjlighet att på ett enkelt sätt registrera sitt material i Libris om titlarna redan finns i Libris databas.

Beståndsregistrering i nya Libris och XL används för att registrera innehav (bestånd) av nya titlar, för att ändra lokala uppgifter om bibliotekets innehav och för ta bort (gallra) bestånd. En förutsättning är att titeln redan finns som bibliografisk post i Libris databas.

För att lägga ett bestånd på en resurs behöver katalogisatören ha ett användarnamn och lösen i Libris login.
 
Beståndsregistringen sker sedan i katalogiseringsgränssnittet för nya Libris. Observera att bibliotek som använder dessa tjänster behöver ha en överenskommelse med Libris för att registrera i databasen.
 

Vid frågor om överenskommelse, användarnamn eller lösenord, kontakta Libris kundservice.

Senast uppdaterad: 2018-04-30
Innehållsansvar: Libris kundservice, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Libris katalogisering